Hopa ! Iata ceva pentru dl. ambasador Daniel. Problema cersetorilor din Norvegia nu este una interna ci una care tine de poltica externa

0
44

Daca Ponta zis Ciordeala mai face multe greseli pe plan extern, Norvegia va fi prima tara din Europa care va reintroduce vizele pentru romani. PARIU !

Dette er utenrikspolitikk, ikke kommunepolitikk

‎Debatten om romfolket utenfor Sofienberg kirke utgjør flere debatter. Forbud mot eller regulering av tigging er én debatt. Hvordan vi som samfunn og enkeltborgere møter romfolk, en annen. Noen har synspunkter på krimrater blant rumenere, andre er opptatt av om det er riktig å forby camping i sentrum og svært mange er opptatt av toaletter. Etter mitt syn er imidlertid det sentrale politiske spørsmålet i denne debatten hvordan EØS-avtalens rettigheter om fri flyt over landegrensene kan kombineres med de betydelige levekårsforskjellene som eksisterer i dagens Europa.

Når man besøker et annet EØS-land, må man kunne ta vare på seg selv, mener byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Velger presenning

Romfolk og rumenere kommer ikke til Norge som flyktninger eller asylsøkere med krav om beskyttelse. Flyktninger og asylsøkere har rettigheter og Norge er folkerettslig forpliktet til å ta vare på dem mens søknader behandles og de oppholder seg i riket. De gis bosted, midler til livsopphold, helsetjenester og noe utdanning for å nevne noe. Romfolk og EØS-borgere gis mer begrenset tilgang til offentlige velferdsordninger, så her er et skille.

Retten til å fritt bevege seg over landegrensene i Europa, er et gode for alle europeere og et fremskritt for Europa. Norge er gjennom EØS-avtalen omfattet av denne ordningen. Hver og en av oss kan når som helst reise til et annet europeisk EØS-land for å søke arbeid eller være turist. Overkapasitet på arbeidskraft i ett område, kan i prinsippet enkelt overføres til et annet område med underkapasitet.  Dette er fornuftig og det ville vært enkelt å praktisere dersom alle land innenfor EØS-området hadde hatt samme velferdsnivå og samme nivå på offentlig velferd. Slik er det ikke. Det er betydelige forskjeller i levestandard og offentlige velferdsordninger i ulike europeiske land. Det som relativt sett er dårlig levestandard i ett land, kan være middels eller god levestandard i et annet. At noen velger å bo under en presenning i en park i Oslo, fremfor å bo i sitt eget land, er sånn sett illustrerende.

Selvforsørgelsesplikt

EØS-avtalens ”fri flytordning” kan bare fungere dersom man ikke er en byrde for det landet man kommer til. Enhver skal kunne sikre eget livsopphold og har begrenset tilgang til vertslandets velferdsordninger. Man får med andre ord, og i motsetning til de som kommer som flyktninger og asylsøkere, ikke bosted, ikke penger til livsopphold, ikke utdanningstilbud osv.

mai mult la :

Dette er utenrikspolitikk, ikke kommunepolitikk

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here