Astazi parlamentul norvegian va decide daca cersetoria va fi declarata ilegala în Norvegia

0
365

Nei til nasjonalt og lokalt tiggeforbud


NESTE MANDAG skal Stortinget ta stilling til om Norge skal kriminalisere tigging, åtte år etter at tigging ble tillatt. Dersom vi igjen får et tiggeforbud, vil det være et stort tilbakeskritt, både juridisk og sosialpolitisk. Da den siste rest av den gamle løsgjengerloven ble opphevet i 2006, var det med tilslutning fra alle politiske partier. Det var stor enighet om at loven var en overlevning fra gamle dager, en rest etter et menneskesyn vi ikke lenger kunne stå inne for.

Loven var en overlevning fra gamle dager, en rest etter et menneskesyn vi ikke lenger kunne stå inne for.
I LØPET AV de åtte årene som er gått, har østeuropeiske land fått samme frihet til fritt å reise i Europa som vi selv lenge har nytt godt av. Også fattigfolk bruker denne retten, mange av dem tilbringer deler av året som tiggere i Norge. En stor andel av tiggerne tilhører romfolk. De har i årevis vært Europas mest forfulgte folkegrupper. I praksis er det disse menneskene et norsk tiggeforbud vil rette seg mot.
Før utenlandske tiggere kom hit, var det stort sett mennesker med rusproblemer som tigget. Mange av dem kjøpte daglige forbudte, narkotiske stoffer. Slik var de en del av organiserte, kriminelle nettverk. Men ingen fant på å kriminalisere tiggingen for å få has på narkotikanettverkene. Først da de fleste tiggere var utenlandske, vokste det frem en forestilling om at det var tiggingen som var problemet, og ikke en eventuell kriminell organisering.
GRENSEOVERSKRIDENDE organisert kriminalitet er et stort og alvorlig problem. Men på samme måte som rusmisbrukeres tigging ikke er årsak til organisert kriminalitet, er heller ikke andre fattigfolks tigging en årsak. Det er ingen god idé å kriminalisere ofre for eventuell organisert kriminalitet.
REGJERINGEN VIL overlate til kommunene å bestemme om tigging skal være tillatt eller forbudt. Frp har programfestet at det skal innføres tiggeforbud over hele landet, Høyre har landsmøtevedtak på det samme. Men Venstre og KrF ønsker ikke forbud, og da regjeringserklæringen ble lagt frem i høst, het det plutselig at den blåblå regjeringen ønsket seg kommunalt selvstyre i spørsmålet om tigging. På Stortinget er det nå bare Senterpartiet som forlanger nasjonalt tiggeforbud.
http://www.aftenposten.no

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here