Norge's Ambassade i București søker studentpraktikant

0
465


Den norske ambassaden i București tilbyr praktikantplass på seks måneder for en student. Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten.
Praktikanten vil utføre varierte oppgaver som vil gi innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål. Praktikanten inngår som et regulært medlem av staben, og veiledes av erfarne kolleger i et godt arbeidsmiljø.

Den norske ambassaden i Bucuresti består av fire norske utsendte og seks lokalt ansatte rumenere. Videre er Innovasjon Norges kontor for forvaltning av det bilaterale samarbeidsprogrammet mellom Norge og Romania samlokalisert med ambassaden. Ambassaden er sideakkreditert til republikken Moldova.
Arbeid med politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering om forhold i Romania og Moldova vil være en hovedoppgave. En annen viktig oppgave vil være arbeid med ambassadens hjemmeside, www.norvegia.ro , som er en internettportal for rumensk- og engelskspråklige og et viktig ledd i norgesprofileringen. Øvrige oppgaver vil kunne være å bistå med gjennomføring av ulike arrangement i tilknytning til den norske økonomiske bistanden til Romania, EØS-midlene, samt besvaring av henvendelser som kommer til ambassaden. I tillegg vil praktikanten ta del i andre daglige rutiner ved stasjonen.
Studentpraktikanten må være norsk statsborger og medlem av folketrygden. Vedkommende må også søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. Videre må praktikanten være under utdanning ved et godkjent (norsk eller utenlandsk) lærested og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.
Praktikanten forutsettes å være samfunnsinteressert, og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Kjennskap til internettpublisering er en fordel.
Praktikantoppholdet er ulønnet, men vedkommende vil motta et månedlig stipend på kr 6041. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Bucuresti. Bolig kan ikke formidles, men ambassaden kan være behjelpelig med informasjon.
 

Ambassaden i București søker studentpraktikant

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.