Norvegia va ajuta Romania sa îmbunatateasca securitatea la centrala atomica de la Cernavoda

0
417

Norge bidrar til atomsikkerhet i Romania som her ved kjernekraftverket Cernavoda

Statens Strålevern skal hjelpe Romania med å bedre landets atomsikkerhet. En ny treårig samarbeidsavtale er nylig inngått med det rumenske strålevernet.

Målet med prosjektet er å bidra til å øke kunnskapen og kompetansen i det rumenske strålevernet knyttet til:

sikkerhet ved atominstallasjoner
tilsyn/inspeksjoner
sikkerhet ved transport av radioaktivt avfall
håndtering, lagring og overvåkning av radioaktivt avfall
beredskap

Romania har i dag to atomreaktorer som ble begynt bygget i begynnelsen av 1980-årene. Samtidig finnes det planer for å bygge ytterligere reaktorer.

Prosjektet retter seg ikke mot kjernekraftverkene alene, men mot alle aktører som er involvert i arbeidet med radioaktivt materiale i Romania.

Det rumenske strålevernet (CNCAN) har behov for internasjonalt samarbeid om atomsikkerhet etter flere år med kutt i budsjettene. Opplæring er blitt nedprioritert og mye sentral kompetanse i organisasjonen har også forsvunnet.

Lærdommer fra Fukushima
Statens strålevern skal bidra til å bygge opp kapasiteten igjen gjennom utveksling av erfaringer og deling av norske standarder. Også lærdommer fra Fukushima-ulykken i Japan inkluderes i oppdateringene av metoder og prosedyrer.

Prosjektet har en ramme på 4,2 millioner euro og er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. Avtalen er en videreføring av det norsk-rumenske atomsikkerhetssamarbeidet som startet opp i 2009.

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med det internasjonale atomenergibyrået IAEA.

For mer informasjon:

Samarbeid om atomsikkerhet med Romania

Statens Strålevern skal hjelpe Romania med å bedre landets atomsikkerhet. En ny treårig samarbeidsavtale er nylig inngått med det rumenske strålevernet.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.