Reguli pentru Permisul de studii in Norvegia

0
563

Til forsidenUtdanning Rumensk
Permis de şedere pentru studii
Cetăţenii străini care doresc să studieze în Norvegia pot primi un permis de şedere pentru studii
Pentru a putea primi un permis de şedere în scopul de a studia sau urma o şcoală în Norvegia trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:
Cerinţele referitoare la documentele necesare care trebuie prezentate diferă de la o ţară la alta şi pot să fie schimbate.
Pentru informaţii suplimentare puteţi lua legătura cu cea mai apropiată reprezentanţă în străinătate a Norvegiei. Dacă vă aflaţi în Norvegia, puteţi să vă adresaţi la poliţie sau la UDI.
• Să fi fost admis la o instituţie de învăţământ, ca de exemplu: univer-sitate, institut de cercetări ştiinţifice, institut de arte plastice, liceu aprobat ca instituţie publică de învăţământ, univer-sitate populară, sau şcoli speciale cu durata de un an care au ca scop învăţământul profesional la nivel mediu care nu este accesibil în şcolile publice
Reguli valabile pentru cetăţenii ţărilor membre EU/EEA:
Când solicitaţi permis de şedere pentru studii, trebuie să depuneţi următoarele documente:
• Formular de cerere completat pentru cetăţenii ţărilor membre EEA/EFTA şi o fotografie
• Să aveţi o locuinţă pe durata studiilor
• Să frecventaţi studiile la cursuri de zi
• Documente care atestă că aţi fost admis la o instituţie de învăţământ care este recunoscută oficial
• Să puteţi prezenta un plan complet pentru studiile pe care doriţi să le urmaţi în Norvegia
• Programa sau planul de studii
• Declaraţie sau documente prin care se dovedeşte că aveţi asigurate mijloacele materiale de trai
Reguli valabile pentru cetăţenii ţărilor ce nu fac parte din convenţiile UE/EEA (norv.: EØS1):
• Asigurare de boală (asigurare personală sau formularul „E”3) valabilă pe toată perioada studiilor
Când solicitaţi un permis de şedere în scopul de a studia în Norvegia, trebuie să depuneţi următoarele documente:
Solicitanţii din ţările membre UE/EEA pot depune cerere de permis de studii în Norvegia fără să plătească taxe la depunerea cererii.
• Formular de cerere completat şi o fotografie
• Copie după paşaport
• Documente care atestă că aţi fost admis la o şcoală sau instituţie de învăţământ care este recunoscută oficial
Solicitantul poate fi însoţit în Norvegia de membri de familie apropiaţi . Prin membri de familie apropiaţi ai solicitantului se înţelege soţ/ soţie sau partener conjugal legitim cu care acesta a convieţuit pe o perioadă de cel puţin doi ani precum şi copii. În plus se mai cer îndeplinite următoarele condiţii:
• Programa sau planul de studii
• Documente prin care se atestă mijloacele dumnea-voastră de trai (împrumut de la Lånekassen2 sau cont personal într-o bancă norvegiană)
• Dovadă din care să reiasă că aveţi unde locui
• Trebuie să aveţi posibilitatea să întreţineţi membrii familiei (un venit minim corespunzător treptei 1 de salarizare din regulamentul de stat pentru salarizări)
1 Prescurtare pentru Europeisk Økonomisk Samarbeids-område – Zona convenţiei europene de colaborare în probleme economice – care cuprinde ţările Uniunii Europene plus Islanda, Lichtenstein, şi Norvegia – n.tr.
3 Carnet european de sănătate, care atestă dreptul la acoperirea cheltuielilor în legătură cu asistenţă medicală necesară pe perioada în care vă aflaţi temporar într-o ţară europeană făcând parte din UE / EEA – n.tr.
2 Prescurtare pentru Statens lånekasse for utdanning – Banca de stat pentru împrumuturi de studii – n.tr.
Dacă depuneţi cererea la Oslo, puteţi suna la poliţie, la secţia pentru cetăţeni străini (Utlendingsseksjonen), să obţineţi numărul de cont de acolo. Numărul de telefon al poliţiei din Oslo este 22 34 21 00.
• Membrii familiei trebuie să aibă asigurare de boală
Permisul de şedere se acordă pe întreaga perioadă a studiilor, dar nu mai mult de un an odată. Permisul poate fi reînoit. Permisul vă dă dreptul să lucraţi maximum o jumătate de normă. Membrii de familie însoţitori primesc permis general de muncă.
Pe adresa de internet http://www.politi.no/politiet/ adresseliste.html puteţi găsi numerele de telefon ale altor secţii de poliţie din Norvegia.
Cetăţenii din ţările UE/EEA nu plătesc taxă.
Întrebări uzuale
Cât timp durează evaluarea cererii mele?
Durata poate să varieze. Dacă aveţi adresă în Norvegia veţi primi automat prin poştă o înştiinţare prin care vi se comunică înregistrarea cererii dvs. şi timpul necesar pentru a se lua o decizie. Verificaţi pe paginile internet ale UDI (www.udi.no) sau sunaţi la Serviciul de informaţii al UDI pentru a primi informaţii la zi referitoare la durata evaluării cererii.

Cui să adresez cererea?
Cererea se adresează celei mai apropiate reprezentanţe în străinătate a Norvegiei. Cererea dumneavoastră va fi tratată de Directoratul pentru străini (Utlendings-direktoratet – UDI)4. Se face excepţie în cazul cetăţenilor din ţările membre UE/EEA, care pot intra în Norvegia şi face cerere după intrarea lor în ţară. În acest caz, cererea este trimisă celei mai apropiate secţii de poliţie pentru a fi tratată.
Serviciul de informaţii vă oferă date de ultimă oră în limbile norvegiană şi engleză.
Pot face contestaţie dacă cererea mea este respinsă?
Studenţii beneficiind de programele NORAD5 pot de asemeni intra în Norvegia şi face cerere după intrarea lor în ţară. Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite, aceştia pot primi viza la sediul unei reprezentanţe în străinătate a Ministerului de Externe norvegian. Cererea de permis de şedere va fi tratată ulterior de către poliţie.
Da. Contestaţia trebuie să fie motivată şi la ea trebuie să adăugaţi informaţii suplimentare. Dacă faceţi contestaţie, aceasta va fi evaluată din nou de UDI şi dacă decizia nu va fi schimbată, contestaţia va fi trimisă la Utlendingsnemnda (UNE)6, unde va fi tratată. Nu se percep taxe pentru contestaţie.

Care este preţul unei cereri de permis de studii în Norvegia?
Pot să fiu însoţit de familia mea?
În cazul când aveţi mai puţin de un an până la încheierea studiilor dumneavoastră în Norvegia, nu puteţi fi însoţit de familie.
Pentru cererea de permis de şedere în vederea studiilor se percepe o taxă de 800 coroane norvegiene care se plătesc la depunerea cererii.
În cazul când este mai mult de un an până la încheierea studiilor dumneavoastră în Norvegia, se poate acorda permis de şedere în Norvegia membrilor de familie apropiaţi, şi anume soţului/soţiei sau partenerului/ei conjugal/e legitim/e cu care aţi con-vieţuit cel puţin doi ani, precu, şi copiilor dumnea-voastră care nu au împlinit încă 18 ani.
Dacă vă aflaţi deja în Norvegia şi/sau aţi cerut prelungirea permisului plătiţi taxa la poliţie (plată directă sau cu carte de credit). Taxa poate fi plătită şi anticipat (transfer bancar) şi în acest caz puteţi depune chitanţa respectivă odată cu cererea. Acestea pot fi depuse personal sau trimise prin poştă. Numărul de cont îl puteţi obţine de la poliţie, pentru că plata se face la poliţie şi nu la UDI.
Membrii dumneavoastră de familie trebuie să solicite personal permisul de şedere de la sediul cel mai apropiat al unei reprezentanţe în străinătate a Norvegiei.
4 Direcţia de paşapoarte, relaţii cu cetăţenii străini, şi probleme de migrări – n.tr.
Este necesar ca dumneavoastră să vă puteţi întreţine familia şi să le puteţi asigura cazarea împreună cu
5 Prescurtare pentru Norwegian Agency for Development Cooperation – Agenţia norvegiană de stat pentru colaborare în domeniul dezvoltării – n.tr.
6 Comisia de Apel pentru cetăţenii străini – n.tr.
The Directorate of Immigration
P.O Box 8108 Dep.
N-0032 Oslo
Adresa: Hausmannsgate 21
Telefon: (+47) 23 35 15 00
Telefax: (+47) 23 35 15 15
Internet: www.udi.no
E-mail: udi@udi.no
Last updated: 31.05.2005
dumneavoastră. Venitul minim trebuie să fie corespunzător treptei 1 de salarizare din regulamentul de stat pentru salarizări.
Pentru cetăţenii ţărilor UE/EEA care vin la studii există reguli speciale. Membrii apropiaţi ai familiei pot să-i însoţească în Norvegia. Ca membri de familie apropiaţi se consideră soţul/soţia sau parternerul/a conjugal/ă legitim/ă cu care solicitantul a convieţuit pe o perioadă de cel puţin doi ani şi copiii. Reguli suplimentare care se impun:
• Să aveţi posibilitatea să întreţineţi membrii familiei (un venit minim corespunzător treptei 1 de salarizare din regulamentul de stat pentru salarizări)
• Membrii familiei trebuie să aibă asigurare de boală
Cât pot să stau în Norvegia?
Permisul de şedere vi se acordă pentru perioade de câte un an, după care trebuie reînnoit. Condiţia care se impune pentru reînnoirea permisului este ca desfăşurarea studiilor dumneavoastră să fi fost satisfăcătoare.

Mi se poate acorda permis de muncă pe perioada studiilor în Norvegia?
Când veniţi în Norvegia în calitate de student nu puteţi primi un permis obişnuit de muncă. Dumnea-voastră puteţi în schimb să solicitaţi permis pentru a lucra cu normă redusă (maximum 20 de ore pe săptămână) şi cu normă întreagă în perioada vacanţelor. Soţul/soţia sau partenerul/a conjugal/ă legitim/ă pot de asemenea să solicite acelaşi tip de permis.
Cetăţenii UE/EEA au dreptul să muncească cel mult jumătate de normă. Eventualii membri de familie care îi însoţesc pot primi permis general de muncă.
Mai aveţi alte întrebări?
Dacă mai aveţi alte întrebări în afară de cele de mai sus puteţi lua legătura cu cea mai apropiată reprezentanţă în străinătate a Norvegiei.
Dacă vă aflaţi în Norvegia, puteţi lua legătura cu cea mai apropiată secţie de poliţie sau cu serviciul de informaţii al UDI la tel. 23 35 16 00 sau e-mail ots@udi.no. Informaţii la zi în limbile norvegiană şi engleză găsiţi pe internet la www.udi.no

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.