Un român arestat în Norvegia pentru furturi a asteptat un an în puscariile norvegiene ca sa fie expulzat in tara si sa mai execute doar 12 zile în Romania

0
386

Ventet ett år i Norge på å sone 12 dager i Romania


Hverken politiet, Politiets utlendingsenhet eller Kongsvinger fengsel kunne gi advokat Siv Hallgren noe klart svar på hvorfor 34-åringen ikke ble overført til soning i Romania før 1. juli.

– Norske myndigheter har tviholdt på mannen, sier advokat Siv Hallgren.

For ett år siden sa en tyveridømt rumensk mann seg villig til å overføres til soning i hjemlandet. Først 1. juli ble han overført.
–  I dette tilfellet har norske myndigheter tviholdt på en mann som kunne ha vært ute av et norsk fengsel og tilbake i hjemlandet for lenge siden, sier advokat Siv Hallgren i advokatfirmaet Elden.
Norske myndigheter har tviholdt på en mann som kunne ha vært ute av et norsk fengsel og tilbake i hjemlandet for lenge siden
Også 34-åringen selv mener det er meningsløst at det tok så lang tid.
–  Jeg har gjort noe galt og fått min straff, som jeg vil sone i Romania. Jeg har spurt og spurt hvorfor det ikke skjer. Romania får skylden, men der har de vært klare lenge til å ta imot meg, sier han på telefon fra Kongsvinger fengsel før utsendelse.

Kostnader og stress

Han mener at en utsendelse bare 12 dager før han uansett skal løslates og utvises, fører til store kostnader for Norge og stress for ham selv, ved at han nå skal innskrives og sperres inne i et rumensk fengsel noen få dager.
Rumeneren ble dømt til ett år og måneders fengsel 13. juni i fjor.
Han og to andre rumenere ble tatt for innbrudd i to private hus i Re i Vestfold og i Bærum. Fra husene ble det stjålet datamaskin, kamera, smykker, ur og 2000 kroner i kontanter. Alle tre forklarte at de kom til Norge for å jobbe, men begynte å stjele siden de ikke fikk jobb og trengte penger.

Måtte purre

Den 28. juni i fjor ga 34-åringen samtykke til at han kunne overføres til Romania for soning av straffen der.
I oktober i fjor ble saken behandlet av en domstol i Bucuresti, som godtok dommen og overføringen.
11. april i år fattet Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) vedtak om soningsoverføring.

25. april ga KDI ordre til Kongsvinger fengsel om at fengselet og Interpol skulle avtale dato for uttransporteringen som norsk politi skulle foreta.
4. juni purret advokaten i et brev til Kriminalomsorgsdirektoratet.
«Vi har vært i kontakt med politiet, Politiets utlendingsenhet og Kongsvinger fengsel, men ingen har kunnet gi noe klart svar på hvem som er ansvarlig for dette», skrev advokaten.
Først 1. juli ble han overført.

- Hardere soningsforhold

Mens myndighetene har grublet på hvordan utsendelse skulle foregå, har advokat Hallgren søkt om prøveløslatelse på halv tid av sterke sosiale grunner. 34-åringens samboer fødte en datter som døde bare fem dager gammel. Samboeren ble deprimert og fikk problemer med å ta seg av parets felles mindreårige barn.
Søknaden ble avslått, fordi kriminalomsorgen mente hverken dødsfall, farskap, sosiale, psykiske og økonomiske problemer var godt nok dokumentert. Dessuten mente fengselet at det var fare for ny kriminalitet. En søknad om prøveløslatelse ble også avslått med samme begrunnelse.
- Dette betyr at denne mannen får langt hardere soningsforhold enn norske innsatte. Det fremstår også som lite fleksibelt å gjennomføre en overføring så sent i soningsforløpet, sier advokat Hallgren.

Treg hjemsendelse av kriminelle utlendinger

Hittil i år er 18 straffedømte sendt hjem for soning, av dem bare en til Romania.
Norske fengsler blir stadig fullere av utlendinger som er dømt for kriminelle handlinger i Norge. Utenlandske statsborgere utgjorde 34,2 prosent av alle innsatte i norske fengsler ved utgangen av mai, viser tall fra TV2. I flere år og under flere regjeringer har hjemsendelse av dømte for soning i hjemlandets fengsler vært en prioritert oppgave.
– Ambisjonen er at flest mulig av straffedømte utlendinger skal ut. Det vil gjøre noe med kapasiteten i norske fengsler, og det vil ha en preventiv effekt at de blir sendt rett tilbake til hjemlandets soningsforhold, sier statssekretær Vidar Brein- Karlsen (Frp).

Har prioritert arbeidet

Han sier regjeringen har prioritert arbeidet med hjemsendelse kraftig, og han har selv vært i møter med myndighetene i Romania og Bulgaria for å drøfte problemstillingen.
– Vi har store utfordringer i forhold til Romania. Der er saksbehandlingstiden så lang at vi ikke får noen effekt, sier Brein- Karlsen, som planlegger et nytt besøk i høst.

– Vi har også tatt opp med myndighetene i flere land å betale for fengsler eller fengselsplasser. Vi er villig til å finansiere hele eller deler av utgiftene. Vi ser også på hvordan EØS- midler kan brukes for at det kan bli flere overføringer, sier Brein- Karlsen.
Total saksbehandlingstid i saker om soningsoverføring varierer fra land til land, og flere land krever domstolsbehandling for å motta egne borgere til soning.
– Erfaringsmessig kan saker om soningsoverføring ta alt fra to måneder til to år, sier Jan- Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.
Fengselsleder Frank Johansen i Arendal fengsel mener det er et spørsmål om mottagerlandene står med åpne armer for å ta imot borgere som er dømt i utlandet. I 2011 etterlyste han klarere og bedre rutiner – den gang var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 450 dager.

 
 
Ventet ett år i Norge på å sone 12 dager i Romania

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here